การบำบัดจิตวิญญาณภายใน โรคจิต จิตอดีตชาติ จิตเภท อาการป่วยทางจิต

รุปภาพ
We can help you!

การบำบัดจิตวิญญาณภายในอย่างน่าอัศจรรย์

การบำบัดจิตวิญญาณภายใน; คำในภาษาอังกฤษ  Spiritual  จิตใจ,เกี่ยวกับจิตใจ, จิตวิญญาณความรู้สึกของเราทุกๆคน  หรืออาจจะเกี่ยว กับศาสนา หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์

 • การเวียนว่ายตายเกิดมีผลต่อเราคนปัจจุบัน
 • เราคนปัจจุบันไม่ได้มีตัวตนเดียวมีหลายดวงจิตที่อยู่กับเรา ซึ่งก็คือตัวของเราเอง  เรามีอีกคนควบคุมอารมณ์ความรู้สึก การกระทำออกมาให้คนปัจจุบัน คิด ทำ ที่เรียกว่า จิตวิญญาณ Spiritual
 • อาจารย์แบ่งจิตออกเป็น 3 ส่วน  จิตสำนึกคือจิต ณ ปัจจุบัน,จิตใต้สำนึก คือจิตตั้งแต่อยู่ท้องแม่ และจิตที่ไกลกว่าจิตใต้สำนึกคือจิตอดีตชาติ ทั้งสามจิตจะเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ จิตในอดีตชาติมีทั้งพลังบวก และลบมีผลต่อ เราคน ปัจจุบัน  ซึ่งดวงจิตภายในของเราทุกคนจะทำงานตลอดเวลาไม่ได้หายไปไหน
 • NLP ศาสตร์ตะวันตก อาจารย์ได้นำมาผสมกับศาสตร์ตะวันออกเรื่อง การกำจัดพลังลบต่างๆ การกระทำที่คนเมื่ออดีตทำผิดพลาด ออกจากจิตวิญญาณ
การบำบัดจิตวิญญาณภายใน
บำบัดจิตวิญญาณ
การบำบัดจิตวิญญาณภายใน
Stupa wat chaeng

การบำบัดจิตวิญญาณภายในบูรณาการศาสตร์ตะวันตกและศาสตร์ตะวันออก

ทุกข์ในระดับจิตวิญญาณเป็นอย่างไร สุขในระดับจิตวิญญาณเป็นอย่างไร เหตุเกิดแห่งความทุกข์เกิดนานแล้วจบไปแล้วแต่ทำไมหนอความทุกข์ยังแสดงผลไม่จบทุกข์ในระดับจิตวิญญาณเป็นอย่างไร สุขในระดับจิตวิญญาณเป็นอย่างไร เข้าถึงจิตทุกมิติยกระดับจิตตัวเองเปลี่ยนรากฐานจิตเดิมสร้างรากฐานจิตใหม่วิเคราะห์จิตเชิงลึกจากพฤติกรรมจิตปัจจุบัน

สร้างฐานจิตไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการ เพื่อดำรงชีวิตในสภาวะปกติ เพื่อความมั่นคงทางจิต เพื่อเอาชนะความกดดันทั้งหลาเพื่อออกจากความผิดปกติทั้งหลาย เพื่อคลายจากการป่วยทางจิตเพื่อความอิสระทางจิต เพื่อสู่การเตรียมตัวปฏิบัติธรรมทั้งระดับสมถะวิปัสสนาและวิปัสสนากรรมฐาน
สร้างฐานจิตเพื่อเข้าสู่การตื่นรู้ในศาสตร์ทั้งหลาย สร้างฐานจิตเพื่อยกระดับจิตเข้าสู่ความว่างเปล่า สร้างฐานจิตเพื่อเข้าสู่ธรรมชาติที่ละเอียดพัฒนาตนเองสร้างอนาคตตนเองแบบเข้าถึง

ทำไมทุกๆครั้งที่พบปัญหาเดิมต้องพึ่งคนอื่นตลอดเวลา  ทำไมไม่บริสุทธิใจในการบริจาคทรัพย์ ในการให้ทางปัญญา การบริจาคทานเพื่อหวังผลประโยชน์ ทำบุญหวังผลมากทุกๆการทำความดี ทำไมมีความฝันซ้ำกันมาตั้งแต่เด็ก  ทำไมเห็นคนบริจาคแล้วซาบซึ้ง  จิตเดิมเห็นคนจนมารับของมองว่าทำไมพวกเขาไม่ขยัน ทำไมขี้เกียจไม่รู้จักวิธีทำมาหากินจนยากจน คนมาขอความรุ้ทำไมคิดว่าพวกเขาสมองขี้เลื่อย มองคนไม่มีความรู้ ไม่มีการศึกษาว่าพวกเขาต้อยต่ำขาดความเพียรพยายาม   

การบำบัดจิตวิญญาณภายใน; การเดินทางภายใน เรารู้ว่าการตายเป็นเรื่องปกติ ทุกข์ในระดับจิตวิญญาณเป็นอย่างไร สุขในระดับจิตวิญญาณเป็นอย่างไร แล้วจิตส่วนใหนที่ยังแสดงผลแห่งความทุกข์ คนหนึ่งเสียยายมา12ปีตอนนี้ยังรับไม่ได้ คนหนึ่งเสียแม่ไป19วันยังร้องให้ทุกคืน คนหนึ่งเสียพ่อไป2วันแต่จิตนิ่ง  เหตุเกิดแห่งความทุกข์เกิดนานแล้วจบไปแล้ว แต่ทำไมหนอความทุกข์ยังแสดงผลไม่จบ ทั้งๆที่รู้ว่าความตายปกติเป็นไปตามกฎไตรลักษณ์

##การเข้าไปแกะระดับใจจิตวิญญาณ##  สร้างสมดุลยสภาวะในระดับจิตสำนึก สร้างสมดุลย์สภาวะในระดับจิตใต้สำนึก สร้างสมดุลย์สภาวะในระดับจิตวิญญาณ การพัฒนาตนมีหลายระดับหลายมิติ การประสบความสำเร็จในการพัฒนาตน หลายคนยังหาทางออกได้ไม่สมบูรณ์นัก ในโลกของความเป็นจริงมีอะไรที่เหนือกว่าที่เราคิด เพราะระดับความผิดปกติของมนุษย์มีหลายมิติ เมื่อมาถึงยุคใหม่ๆความสามารถของมนุษย์ การค้นพบการพัฒนาตัวตนก็ก้าวไกลไปเรื่อยๆ ความรอบรู้กว้างมากขึ้นในการเห็นละเอียดขึ้น สอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าเกินจะตามทัน

ในเรื่องของรูปแบบใหม่แห่งการพัฒนาตัวตน มีนักเรียนรู้นักศึกษารอบโลกไม่เคยหยุดนิ่ง ซ่อนตัวอยู่ทุกมุมในโลกใบนี้ ทั้งจากภายนอกและภายในตัวเอง ทั้งจากผู้เชี่ยวชาญและจากจิตส่วนลึกของตนเอง ใครๆที่มุ่งหลุดพ้นในจิตระดับลึกย่อมค้นคว้าทุกนาที สิ่งที่เป็นความมหัศจรรย์อย่างไม่น่าเชื่อว่า จิตส่วนลึกมันเดินอารมณ์ของมันเองได้ด้วยเช่นกัน เมื่อสิ่งแวดล้อมกดดันสิ่งแวดล้อมเป็นวิกฤต การแตกหน่อรากแห่งอารมณ์ การแตกหน่อแห่งความรู้สึก การแตกรากแห่งแนวคิด การแตกปัญญาการรับรู้  เกิดสภาวะดีหรือไม่ดี

การหล่อหล่อมทั้งด้านดีและไม่ดีใน ในะระดับจิตใต้สำนึก สู่การบ่มเพาะด้านมืดและด้านสว่างในระดับจิตวิญญาณ  เมื่อทุกอย่างสะสมนานวันๆๆไปเรื่อยๆ การถึงที่สุดแห่งการระเบิดก็เกิดขึ้นในมนุษย์คนคนหนึ่ง ทั้งด้านลบ และด้านบวก  การพัฒนาตัวตนภายใน ทั้งรูปธรรมและนามธรรม สัมผัสตัวเองจริงในระดับจิต เข้าถึงแก่นแท้ของตัวเองทุกมิติ สู่สภาวะการไม่เหลือ และไม่มี

การบำบัดจิตวิญญาณภายใน; มีด้วยหรือสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายใน คุยกับตัวตนส่วนลึกๆกัน นักเดินทางภายใน   การกระทำเพียงอย่างเดียว ทำให้เกิดอันตรายได้ คำพูดเพียงประโยคเดียวทำให้เกิดความทุกข์ทั้งชาติได้ เพียงแค่ไลฟ์สดแค่ไลฟ์เดียวทำให้คนติดคุกได้ และทำไมเพียงแค่ประโยคเดียวทำให้เราได้งานที่ดีที่สุด  พูดเพียงประโยคเดียวทำให้เครียดได้  ทำไมเราต้องจำประโยคเดียวอย่างยาวนาน ทำไมเราไม่มีวันลืมประโยคประโยคเดียวไม่ได้ บางครั้งเพียงประโยคเดียวของใครคนหนึ่ง มีค่ามากเท่ากับชีวิตของคนๆนั้น

เมื่อเราได้ยินเสียงนั้นในครั้งหนึ่งครั้งเดียว ประโยคนั้นยังก้องอยู่ในหูเราทั้งชาติก็เป็นไปได้  ##ทำไมลูกหนี้ไม่สนใจจะคืนเงิน## เพราะเราไม่เคยเห็นคุณค่าในสิ่งดีงามเหล่านั้น ทำไมเราไม่รู้จักไม่เข้าถึงบุญคุณของทุกคนทุกสิ่งรอบข้าง ทำไมคนรอบข้างไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่รอบมอบให้เลย เราเหนื่อยใจกับไม่มีใครจะเห็นบญคุณเราเลย ปวดหัวนอนไม่หลับทั้งคืน ทุกข์ทรมารในเวลาที่คนอื่นเขามีความสุขกัน

##ถูกขับไล่ออกจากสถานปฎิบัติธรรม โดนคนแกล้ง ให้ออกจากสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่ง รู้สึกเสียใจ แต่จำยอมต้องออกมา อยากมีความสุขในที่สงบๆแต่ไม่สามารถอยู่ได้ รัฐบาลหมอแพทย์อยากให้เราอยู่ในที่ไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค ทำไมเราต้องถูกกักตัวอยู่ในบ้านเพราะอะไร ทำไมเราไม่ยอมอยู่ในที่ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้เราอยู่ ถูกกำหนดให้อยู่ในที่ปลอดภัย อยากให้ทุกคนปลอดจากเชื้อโรค

การบำบัดจิตวิญญาณภายใน; ศาสตร์พัฒนาจิตวิญญาณภายใน คอร์ส สัมผัสที่6 จิตอัจฉริยะปัญญาภายใน เป็นการบวนการเพื่อ

 • ช่วยให้ผู้เรียนทำความเข้าใจถึงตัวตนภายใน ทางด้านจิตที่เป็นอัจฉริยะ ทางปัญญาที่ติดมาจากอดีต เพื่อขัดเกลา และเชื่อมกับคนปัจจุบันในรูปแบบต่างๆ ตามความสามารถเดิมที่ติดมา และพัฒนาความสามารถตามควมสนใจในปัจจุบัน
 • ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจอุปสรรคปัญหาทางจิตทั้งหลายที่ติดบันทึกมาจากอดีตเพื่อขัดเกลาชำระให้หมดไปในรูปแบบกฎหลักแห่งกรรม ที่ส่งผลตามหลักธรรมชาติแห่งการเกิดของชีวิต
 • เพื่อศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์ที่มาของ จิตอดีต จิตใต้สำนึก จิตสำนึก จิตปัจจุบัน นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเองทั้งภายในตนและภายนอกตน พัฒนาสุขสภาวะทางจิต พัฒนาคุณภาพชีวืตที่ดี 4.พัฒนาการฝึกจิตนำเสนอวิธีการฝึกในรูปแบบใหม่เพื่อผู้สนใจสู่การฝึกจิตก้าวหน้าในอนาคตแห่งการเห็นตื่นรู้เบิกบานต่อไป อาจารย์ธนูผู้เชี่ยวชาญจิตภายใน ครูสอนจิตวิญญาณ ครูสอนสมาธิบำบัด นักสะกดจิต นักพุทธจิตวิทยาบำบัด นักบรรยายสุขภาวะทางจิต บำบัดจิตองค์กรหน่วยงาน

การบำบัดจิตวิญญาณภายใน;  เปลี่ยนตัวเองภายใน  อยากสบายด้วยวิธีการสวดอ้อนวอน อยากรวยง่ายๆ อยากทำงานสบายๆ ไม่ขยันทำงาน อยากรวย แต่ไม่กล้าตั้งเป้าหมาย ไม่กล้าแสดงออก  เปลี่ยนตัวตนภายในเรื่องความขี้เกียจ อยากรวยแต่ขี้เกียจ การสวดอ้อนวอนที่ผิดพลาด หวังรวยจากคู่ อยากรวยแต่ไม่ตั้งเป้าหมาย ไม่ประกาศความต้องการ

การบำบัดจิตวิญญาณภายใน ศาสตร์พัฒนาจิตวิญญาณภายใน คอร์สสัมผัสที่6จิตอัจฉริยะปัญญาภายใน เป็นกระบวนการเรียนเพื่อ

 • ช่วยให้ผู้เรียนทำความเข้าใจถึงตัวตนภายในทางด้านจิตที่เป็นอัจฉริยะทางปัญญาที่ติดมาจากอดีตเพื่อขัดเกลามาเชื่อมกับคนปัจจุบันในรูปแบบต่างๆตามความสามารถเดิมที่ติดมาและพัฒนาความสามารถตามความสนใจในปัจจุบัน
 • ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจอุปสรรคปัญหาทางจิตทั้งหลายที่ติดบันทึกมาจากอดีตเพื่อขัดเกลาชำระให้หมดไปในรูปแบบกฎหลักแห่งกรรม ที่ส่งผลตามหลักธรรมชาติแห่งการเกิดของชีวิต
 • เพื่อศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์ที่มาของ จิตอดีต จิตใต้สำนึก จิตสำนึก จิตปัจจุบัน นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเองทั้งภายในตนและภายนอกตน พัฒนาสุขสภาวะทางจิต พัฒนาคุณภาพชีวืตที่ดี

พัฒนาการฝึกจิตนำเสนอวิธีการฝึกในรูปแบบใหม่เพื่อผู้สนใจสู่การฝึกจิตก้าวหน้าในอนาคตแห่งการเห็นตื่นรู้เบิกบานต่อไป สภาวะธรรมชาติ จิตทุกข์ในระดับวิญญาณ จิตที่ทุกข์ในระดับจิตวิญญาณ ความกดดันที่ส่งผลออกมาสู่พฤติกรรมต่างๆ การโมโหร้าย ชอบกัดเล็บตัวเอง การฆ่าตัวตาย การประท้วงเรียกร้องสิทธิ์โวยวาย สาปแช่งผู้นำ การต่อต้านแสดงตัวออกมาตรงข้ามกับกฎระเบียบไม่เข้าใจธรรมชาติการอุบัติของโรค

ไม่ยอมรับความจริงตามธรรมชาติความกดดันที่ส่งผลออกมาสู่พฤติกรรมต่างๆสภาวะธรรมชาติ จิตทุกข์ในระดับจิตวิญญาณ มีเรื่องหนึ่งที่ยังค้างอยู่ข้างในคือจะได้ยินเสียงผู้หญิงสะอื้นอยู่กลางอกบ่อยๆค่ะไม่รู้จะทำยังไงให้หายค่ะขบวนการหล่อหลอมการทำผิดธรรมชาติจากภายในสะสมมายาวนาน มาทำความเข้าใจเส้นทางภายใน มวลพลังงานเก่าที่ทำผิดธรรมชาติ

เมื่อเราทำถูกต้องต่อสรรพสิ่งตอนนี้แล้วไมเรายังไม่มีความสบาย การทำผิดธรรมชาติที่ต้องกลับมาแก้ไขในระดับจิตวิญญาณ ระดับปัญญาทางสมอง กับระดับปัญญาทางจิต การเข้าถึงจิตวิญญาณต้องใช้ระดับปัญญาทางจิตวิญญาณภายในปัญญาทางสมองใช้ในการพัฒนาความเจริญภายนอก

การใช้ปัญญาคลายความทุกข์ที่ต้องเห็นอริยสัจจ์ดับเหตุแห่งทุกข์ได้ อะไรที่สามารถคลายความทุกข์ทางจิตได้ แรงขับเคลื่อนจากความกดดันจากภายในสู่ภายนอก ส่งผลไปสู่พฤติกรรมหลายแบบ เสียงสะอึกสะอื้นอยู่อยู่ในอกมาหลายปีหาเหตุผลไม่ได้เพราะอะไร เป็นการเคลื่อนพลังงานสะสมมาจากจิตภายใน ที่เกิดจากผลสะท้อนวิบากกรรมของผู้ทุกข์ที่เราเคยทำให้ใครหลายคนต้องเสียใจกดดันจนร้องให้ในชาติก่อนๆ

การแสดงผลของบาปกรรมผ่านภพชาติปัจจุบัน การสาธิตการใช้ปัญญาทางจิตขับเคลื่อนพลังงานลบของผู้ทุกข์ออกจากจิตภายใน การสำรอกพลังงานลบทิ้งออกไป เรอ อ๊วก ปวดเมื่อยทางร่างกาย การเคลื่อนผ่านกายรับรู้อย่างชัดเจนสะสมของผู้กดดัน และพลังงานการสะสมของผู้อยู่ในภายใต้ความกดดัน

การใช้อารมณ์ คำพูด ท่าทาง กริยา ปัญญา ความคิด บารมี กดดันผู้อื่นอย่างรุนแรงสะสมยาวนาน ผู้มีอำนาจใช้อำนาจกดดันผู้คนภายใต้การปกครอง พ่อแม่ที่ใช้อำนาจกดดันลูก สามีกดดันภรรยา ครูกดดันลูกศิษย์ เพื่อนกดดันเพื่อน เจ้านายกดดันลูกน้อง เป็นต้น

เมื่อวันเวลาของการสะสมยาวนานจะเอาตัวรอดอย่างไร ผลลัพธ์จะออกมาในรูปแบบต่างๆ การบ่มเพาะความทุกข์เหล่านั้นจะส่งผ่านออกมาสู่พฤติกรรมตามจิตวิญญาณเดิมของแต่ละคน เราจะเอาตัวรอดต่อสภาวะของความกดดันนั้นๆอย่างไร

ตัวอย่างเคส; จิตข้างในโหดร้ายมาก หงุดหงิด อัมหิตสุดๆ  หลังจากแก้พลังงานสะสมภายในแล้ว"รู้สึกขนลุกค่ะ ที่ได้ร้องเพลงแบบนี้ค่ะ วันนี้วันพระได้ทำความดีแล้วค่ะอาจารย์ ไม่มีอารมณ์หงุดหงิดกับคนที่พบเจอเลยค่ะ แต่ส่วนตัวหนูจะชอบสวดบทเจ้าแม่กวนอิมค่ะ บทนี้จะสวดแล้วน้ำตาไหลแทบทุกครั้งค่ะ เหมือนเสียงสวดเข้าไปในจิตใจเลยคะตอนเด็กแม่ชอบพาหนูไปโรงเจค่ะ แล้วเคยไปกินเจ 9วัน ที่โรงเจ  จังหวัดนครศรีธรรมราช ใจจะผูกพันกับบทสวดภาษาจีนค่ะ แต่บทสวดทำวัตรเช้าเวลาสวดก่อนเข้าเรียน ตอน ม.ต้นก้อชอบค่ะ แต่ช่วงนี้จะห่างการสวดมนต์บทยาวๆค่ะ จะมาสวดใหม่ให้จิตได้อ่อนโยนเหมือนจิตตอนเด็กๆที่ชอบสวมนต์โดยไม่เข้าใจความหมายแต่ก็ชอบโดยไม่รู้สาเหตุ" 

คนที่อดีตชาติเคยมีบาปกรรมเรื่องโหดร้าย; เมื่อเราเกิดมาต้องมาเข้าถึงจิตใจที่เมตตากรุณที่สุด เทพองค์ใดที่มีพลังเมตตากรุณา บทสวดใดที่เมตตากรุณา เราจะถูกดึงไปสู่การเข้าถึงเพื่อดับจิตภายในที่เคยโหดร้ายขาดความกรุณา ยิ่งสวดจิตภายในจะค่อยคลายมาอ่อนโยนลงจนเกิดความเมตตากรุณาจากภายในจนเรารับรู้ได้ จนอ่อนโยนทั้งภายในและภายนอก

ปล่อยให้จิตฟังเพื่อชัดเกลาจิตภายในเชิงลึก; ติดขัดในการปฏิบัติ ติดขัดทางอารมณ์ความคิดความรู้สึกต่างๆ การเร่งรีบรบเร้าให้ได้ดังใจตน อุปสรรคทางอารมณ์ที่ไม่ได้ดังใจ ขจัดปัญหาที่คนอื่นรีบรบเร้าเรา ไม่พอใจคนรอบข้างที่ไม่พอใจสิ่งรอบข้างที่รอเราไม่ได้ เราเรียกร้องทุกอย่างตามหัวใจเราอยากกินขนมตะโกนร้องว่าหิวๆๆ ตาของแม่จ้องเร่งทำขนมแต่หัวใจเป็นห่วงที่ลูกหิว เราไม่รู้เลยว่าแม่เป็นห่วงเราอย่างไร เราเอาแต่เร่งๆๆเพื่อกินขนมอยู่นั่น เราอยากได้อะไรตามใจเราทุกอย่างต้องแบบนั้นต้องแบบนี้ ถ้าผิดไปจากนี้เราก็โวยวายไม่ยอม รอบนี้เกิดมาเจอแต่คนเอาแต่ใจไม่ยอมอะไรเลย เหนื่อยใจทุกครั้งที่ต้องเจอคนเอาแต่ใจ

เมื่อชีวิตขาดความสมดุลหลายมิติ;การขาดความสมดุลในตัวเองทั้งความคิดอารมณ์การอยู่ร่วมกับคนรอบข้างในวิถีชีวิตปกติไม่ลงตัว เรามีโจทย์คือการสร้างความสมดุลเชิงลึกเราจะเข้าถึงระดับความสมดุลธรรมชาติ การกลมกลืนของการเข้าถึงสมดุลที่สูงสุดเป้าหมายมุ่งสู่การพัฒนาจิตเชิงลึกมีแนวทางการเข้าถึงด้วยหลักการใดบ้าง

การหลอมรวมศาสตร์ตะวันตกกับศาสตร์ตะวันออกเชื่อมด้วยศาสตร์เชิงลึกแนวทางจิตวิญญาณเป็นการพาผู้คนเข้าสู่ความสมดุลสู่ธรรมชาติได้กระบวนการเบ็ดเสร็จของการพุ่งสู่การไม่เหลือเป้าหมายการทำถึงที่สุดในการทำจิตดวงหนึ่งที่หลากหลายด้วยความคิดอารมณ์ทั้งใช่และไม่ใช่ เราจะวิวัฒนาการขั้นพิเศษสุดเฉพาะตัวบุคคลเป็นการเข้าถึงเป็นเคสๆไปที่ไม่เหมือนกัน จึงต้องทุ่มเทตัวเองอย่างจริงๆที่จะเปิดทางเรียนรู้มัน

การโมโหร้าย ชอบกัดเล็บตัวเอง การฆ่าตัวตาย การประท้วงเรียกร้องสิทธิ์โวยวาย สาปแช่งผู้นำ การต่อต้านแสดงตัวออกมาตรงข้ามกับกฎระเบียบ ไม่เข้าใจธรรมชาติการอุบัติของโรค ไม่ยอมรับความจริงตามธรรมชาติ ##ความกดดันที่ส่งผลออกมาสู่พฤติกรรมต่างๆ## สภาวะธรรมชาติทุกข์ในระดับจิตวิญญาณ "มีเรื่องหนึ่งที่ยังค้างอยู่ข้างในคือจะได้ยินเสียงผู้หญิงสะอื้นอยู่กลางอกบ่อยๆค่ะไม่รู้จะทำยังไงให้หายค่ะ

ขบวนการหล่อหลอมขบวนการผิดธรรมชาติจากภายใน  สะสมมายาวนาน มาทำความเข้าใจเส้นทางภายใน มวลพลังงานเก่าที่ทำผิดธรรมชาติ เมื่อเราทำถูกต้องต่อสรรพสิ่งตอนนี้แล้วไมเรายังไม่มีความสบาย การทำผิดธรรมชาติที่ต้องกลับมาแก้ไขในระดับจิตวิญญาณ

"#ระดับปัญญาทางสมอง กับ ระดับปัญญาทางจิต#"การเข้าถึงจิตวิญญาณต้องใช้ระดับปัญญาทางจิตวิญญาณภายใน ปัญญาทางสมองใช้ในการพัฒนาความเจริญภายนอก การใช้ปัญญาคลายความทุกข์ที่ต้องเห็นอริยสัจจ์ดับเหตุแห่งทุกข์ได้ อะไรที่สามารถคลายความทุกข์ทางจิตได้

#แรงขับเคลื่อนกดดันจากภายในสู่ภายนอก# ส่งผลไปสู่พฤติกรรมหลายแบบ เสียงสะอึกสะอื้นอยู่อยู่ในอกมาหลายปีหาเหตุผลไม่ได้เพราะอะไร เป็นการเคลื่อนพลังงานสะสมมาจากจิตภายใน ที่เกิดจากผลสะท้อนวิบากกรรมของผู้ทุกข์ที่เราเคยทำให้ใครหลายคนต้องเสียใจกดดันจนร้องให้ในชาติก่อนๆ การแสดงผลของบาปกรรมผ่านภพชาติปัจจุบัน "การสาธิตใช้ปัญญาทางจิตขับเคลื่อนพลังงานลบของผู้ทุกข์ออกจากจิตภายใน การสำรอกพลังงานลบทิ้งออกไป เรอ อ๊วก ปวดเมื่อยทางร่างกาย การเคลื่อนผ่านกายรับรู้อย่างชัดเจน

พลังงานสะสมของผู้กดดัน และพลังงานสะสมของผู้ที่อยู่ภายใต้การกดดัน การใช้อารมณ์ คำพูด ท่าทาง กริยา ปัญญา ความคิด บารมี กดดันผู้อื่นอย่างรุนแรงสะสมยาวนาน ผู้มีอำนาจใช้อำนาจกดดันผู้คนภายใต้การปกครอง พ่อแม่ที่ใช้อำนาจกดดันลูก สามีกดดันภรรยา ครูกดดันลูกศิษย์ เพื่อนกดดันเพื่อน เจ้านายกดดันลูกน้อง เป็นต้น

##เมื่อเวลาของการสะสมยาวนาน จะเอาตัวอย่างไร ผลลัพธ์จะออกมาในรูปแบบต่างๆ การบ่มเพาะความทุกข์เหล่านั้นจะส่งผ่านออกมาสู่พฤติกรรมตามจิตวิญญาณเดิมของแต่ละคน เราจะเอาตัวรอดต่อสภาวะของความกดดันนั้นๆอย่างไร

เมื่อถึงกดดันถูกเอาเปรียบ จะแสดงออกมาทันที จะแสดงออกมาต่อสิ่งรอบข้างภายนอก แสดงออกมาในรูปแบบการต่อสู้โวยวายเรียกร้อง ประท้วง แสดงออกทางวาจาสาปแช่งผู้นำหรือคนที่เราไม่พอใจ เดินประท้วง เรียกร้องร้องความยุติธรรม บอกให้รู้ถึงความทุกข์ที่ถูกกดดัน หรืออาจจะแสดงผลออกมารุนแรง เช่นการทำร้ายผู้กดดัน การฆ่าผู้กดดัน เป็นต้น ไม่สู้ไม่เอาคืนแต่กดดันตัวเองนิ่งเงียบกัดเล็บตัวเอง มองตัวเองในแง่ลบ เก็บตัวเครียด กลัว ไม่สู้หน้า หวาดหวัน ท้อแท้เบื่อหน่าย เป็นต้น

การสาปแช่งผู้ที่ทำให้ตัวเองทุกข์อยู่ในใจ

เมื่อถูกเอาเปรียบจะไม่แสดงออกทันทีรอการแสดงออกเมื่อถึงจังหวะเหมาะสม  จะวางแผนเอาคืนในรูปแบบต่างๆวางแผนในระยะยาว รอจังหวะที่เหมาะสมที่จะตอบโต้ในอนาคต แต่แสดงออกทันที หาจังหวะแก้แค้นในโอกาสต่อไป และเมื่อถูกเอาเปรียบไม่ได้รับความยุติธรรม ก็แสดงออกผิดพลาด ทำรายตัวเองลงโทษตัวเอง เช่น น้อยเนื้อต่ำใจในชีวิตหาทางออกสุดท้าย คิดมากเครียดจึงวางแผนฆ่าตัวตาย ทั้งสำเร็จและไม่สำเร็จ เมื่อมีผู้มีอำนาจเอาเปรียบกดดันมากๆ ยาวนานสะสมก็จะแสดงออกไปทางตรงข้าม  เป็นปฎิปักษ์เพื่อต่อต้านด้วยความขัดแย้ง การไม่ยอมรับกฎที่ออกมา ไม่เชื่อผู้นำที่สั่งการออกมา แต่จะทำตามที่ตนเองต้องการ จึงเกิดสภาวะว่ายาก สอนยากพูดยาก

"จิตภายในร่ายรำ"ก่อนเจออาจารย์ก็เป็นคะ มีพิธีต่างๆก็อยากรำ แม้แต่ไปวัดไว้พระมือก็สั่น พอได้เจออาจารย์อาการแบบนี้ก็หายแล้วคะ เหลือแต่ความนิ่งสงบ"การสืบทอดเจตนารมเดิมของเหตุเก่า มีหลายประเด็นแล้วแต่ละเคสจิตว่า สร้างเหตุต้นมาอย่างไร ก็แก้เหตุต้นนั้น อุปสรรคของปัจจุบันที่จิตสำนึกแก้ไขไม่ได้ ต้องบำบัดรักษาจิตเชิงลึก อาจจะลึกไปถึงเส้นทางการเดินทางที่จิตบันทึกมา

นักเดินทางภายใน การจุติของจิตในครรภ์มารดา การเริ่มต้นใหม่ครั้งใหม่ของการเดินทางครั้งใหม่ แต่การเดินทางของชาติใหม่มาจากแรงขับเคลื่อนของข้อมูลเก่าที่ผุดจากภายใน  เปิดทางให้ตัวตนภายในจับมือกัน ต่อยอดคนปัจจุบัน การเดินทางที่สู่สมดุลภาวะ ตามจิตที่เป็นธรรมชาติ

เคสกรณีศึกษา; สร้างโรงงานปล่อยสารเคมีออกไปในอากาศ ปล่อยสารเคมีลงไปในแม่น้ำทะเล พอถึงวาระในจังหวะวันเวลาที่เหมาะสม ภพชาติที่เหมาะสม แรงขับเคลื่อนภายในส่งผลให้ป่วยใจอย่างรุนแรง ปวดหัวปวดมับอย่างรุนแรง น้ำมูกน้ำตาไหลเอง ตามสภาวะของผลแห่งเหตุเก่าย้อนกลับสู่เราที่เป็นผู้กระทำ ให้ผู้อื่นป่วยกายป่วยใจอย่างไรเราก็รับผลเช่นนั้นคล้ายๆกัน  #การกลับไปดูเส้นทางบาปกรรมจะต้องเข้าไปดูสภาวะข้อมูลภายใน#   เพื่อเปลี่ยนการเดินทางให้สมดุลสภาวะ ปรับเหตุให้ถูกด้วยการเห็นเหตุจากภายใน เป็นการขัดเกลากิเลสภายใน ดับเหตุแห่งทุกข์จากภายใน

#การเดินทางภายในพบกับความว่างจากเหตุเก่า อาจจะเกิดสภาวะใหม่ตามาคือตื่นรู้จนเกิดความสว่างจากภายใน ความว่างเปล่าเกิดขึ้น การเดินทางภายในเบาสบายโล่ง จนตัวเรารับรู้ได้สะเทือนออกมาสู่ภายนอก คือเราผ่อนคลายสุขสงบเย็น #ทำลายความสมดุลธรรมชาติ# เกิดมาป่วยกับสิ่งแวดล้อมง่าย ป่วยกับดินน้ำลมไฟง่าย ป่วยกับเกสรดอกไม้ ละอองดอกไม้ง่าย ติดโรคจากธรรมชาติง่าย

การเรียนรู้สภาวะการเข้าถึงมิติที่ 5 การเดินทางภายในการสร้างสมดุลภาวะ เมื่อแสดงในรูปแบบของกฎแห่งกรรมจากจิตภายใน การเวียนว่ายตายเกิด ของจิตที่ไม่สมดุลภาวะ เราจะสร้างสมดุลภาวะใหม่กับธรรมชาติแท้ เป็นอย่างไรในบริบทผ่านตัวเองคนปัจจุบัน

เคสกรณีศึกษา; จิตผิดธรรมชาติหงุดหงิดที่จะต้องกักตัวอยู่ที่บ้านไม่ชอบให้ใครมาควบคุมบังคับ ต้องการอิสระเสรีภาพเรียกร้องสิทธิมนุษย์ชน ไม่พอใจแสดงออกทางกายทางอารมณ์ การมีอาการคัด หงุดหงิด จิตวุ่นวาย ไม่พอใจอะไรเลยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาว ไม่สามารถอยู่ในกฎระเบียบใดๆได้ ชอบแหกกฎไม่สามารถอยู่ในสภาวะที่คนทั่วไป เขาดำเนินกันเป็นปกติ เช่นทุกคนเงียบแต่เราเงียบไม่ได้ ทุกคนนิ่งแต่เรานิ่งไม่ได้ ทุกคนอยู่ในกฎระเบียบแต่เราหาเรื่องแหกกฎ ทุกคนทำตามคำสั่งรัฐบาลได้แต่เรากลับรำคาญเบื่อคำสั่งรัฐบาล

#ชอบอ้างเหตุผลเรียกร้องสิทธิทีผิดธรรมชาติ# มีวามคิดผิดพลสดที่ขัดแย้งกับคนหมู่มาก เข้าใจกฎระเบียบสังคมยากมาก เมื่อเป็นผู้นำออกกฎตั้งกฎที่ผู้อื่นรับไม่ได้ ทั้งเป็นผู้นำตั้งกฎและผู้ทำตามกฎที่ผิดธรรมชาติ อุปสรรคของการอยู่ในสังคม

การอุบัติใหม่สิ่งมีชีวิตระดับเซลล์ ที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า; ล่องลอยอยู่ในอากาศมีผลกระทบต่อชีวิตอื่น จนกลายเป็นวิกฤตของมวลมนุษย์ จิตภายในที่สะสมบันทึกสภาวะวิกฤตในชาติต่างๆของจิต เราเคยทำอะไรไม่ถูกต้องจนเกิดเป็นบาปกรรมติดตัวมา การเสวนารอบนี้มาปลดปล่อยเหตุต้นนั้นกัน เพื่อสร้างสภาวะใหม่ภายในให้ว่างเปล่าไม่เหลือไม่มี

การเปลี่ยนจิตสู่จิต ไม่มีในตำรา สัมผัสโลกคู่ขนานผ่านกายคนปัจจุบัน เชื่อมตัวตนกับภายในอีกหลายตัวตน ความจำ ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก การรับรู้ส่งผ่านจากตัวตนภายในเชื่อมต่อกับตัวเองปัจจุบันค้นหาตนทางจิตวิญญาณ พัฒนาจิตสู่ความว่างเปล่า สู่ความไม่เหลือไม่มี พ้นพันธนาการทางอารมณ์

#การลวนลามทางเพศเด็กชายต่อเด็กหญิง การคันอวัยวะเพศมา 12 ปี  นอนกอดตัวเองด้วยความหวาดกลัว  มือสั่นใจสั่นน้ำมูกไหลปวดแขนปวดบ่าปวดมือ ร้องให้ กลัว  การทำหน้าที่ผิดพลาดล่วงเกิน อวัยวะเพศของผู้ป่วย จากหมอสูตินารีแพทย์ การล่วงเกินเด็กหญิงจากผู้ขาดศีลธรรม การล่วงเกินลวนลามการพบร่างทรง หมอไสยศาสตร์ด้วยวิธีกรรมต่างๆ เช่นลงนะหน้าทองที่ต้องถอดเสื้อผ้า การจับต้องอวัยวะเพศลูกค้า การใช้ปลัดขิกล่วงเกินลวนลามอวัยวะเพศ การเป็นหมอนวดด้วยการล่วงเกิน ลวนลามลูกค้า

การมีอาชีพหมอนวดที่แอบแฝงเพื่อค้าประเวณี เพื่อจับต้องอวัยวะสำเร็จความใคร่  การเป็นพระที่หลอกลวงลวนลามเด็กผู้ชาย หรือจับอวัยวะเพศหญิง การมี ตัญหาทางเพศที่ทำผิดต่อเด็กบริสุทธิ์ในฐานะผู้นำทางจิตวิญญาณ  เป็นเด็กหญิงที่เกิดมาที่ถูกพ่อเลี้ยงลวนลาม ทำร้ายร่างกายและจิตใจ ความหวาดกลัวในการดำเนินชีวิต ถูกทำนายทายทักว่ามีเจ้ากรรมนายเวรตามมา การถูกทักว่ามีคนตามติดตัวมา การถูกทำนายว่ามีร่างแฝงทำให้ชีวิตดวงตก ทำอะไรไม่ขึ้น ทางออกของผู้ที่ถูกทักว่ามาเจ้ากรรมนายเวรติดตามมา โดนทักว่าโดนของมาตลอด  แต่ไม่มีใครหาทางออกให้ได้เลย ยังมีความทุกข์ตลอดมา งงตัวเองไปหมดแล้ว ไม่โอเคกับชีวิตเลยตอนนี้  การหลอกให้ผู้อื่นหลงเชื่อจนต้องผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างยาวนาน  ฝันร้ายสะดุ้งตื่น ออกจากความผิดหวังซ้ำๆไม่ได้ ลืมความผิดหวังไม้ได้ มีอาการท้อแท้เดินก้มหน้าคอตก ออกสู่โลกความเป็นจริงไม่ได้ หลุดจากความเป็นตัวตนเดิมที่ดี

"จิตที่ตั้งเป็นบุคคลสำคัญทุกอย่างในโลกนี้" จิตที่เป็นผู้รอบรู้ในการแก้ปัญหาทุกอย่างทั้งๆที่ไม่มีบทบาทอะไรเลย เป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งที่ต้องอยู่ที่บ้าน เพียงคนคนหนึ่งที่นั่งสบายๆนั่งดูลมหายใจสงบๆ การกลับมาเห็นกายใจตนอย่างสบายๆโดยไม่มีตำแหน่งใหญ่โตอะไร เราไม่ต้องสนใจแก้ปัญหาโลกนี้เพราะไม่ใช่หน้าที่บริหารจัดการอะไร หันมาสนใจสำรวจตนเองเพื่ออยู่อย่างสุขสบายใจ

การโต้ตอบทันที ปฏิกิริยาที่ควบคุมตัวเองไม่ได้ เกิดอารมณ์ไม่พอใจ แสดงผลกลับทันที ไม่มีเหตุผลใดๆที่จะควบคุมตัวเองได้  ทำไมเรามีเหตุผลไม่ดี เพื่อมาโต้แย้งกับคนอื่นทันที  ทำไมเรามีเหตุผลที่ดีมากเพื่อแสดงออกทันต่อบาง สถานการบ่อยครั้งที่เราแสดงเหตุผลดีหรือไม่ดีออกมาทันที่ทั้งๆที่ยังไม่ได้พิจารณา

บ่อยครั้งที่เราเห็นคนพูดดี ทำดี ทำไมเราตัดสินใจเชื่อเขาทันทีจนถูกหลอกเสียเงินเสียทอง ทำไมเรายอมเขารู้ไม่เท่าทันเขา เราจะมีทางออกอย่างไรกับคนทีมาหลอกเรา  อ่านจากคนอื่นโพส ฟังจากเขาพูดแล้ว มาโพสทันที  เราทำอะไรแบบลวกๆ ไปด่าคนอื่นเขาไปว่าคนอื่นเขาไปเห็นผิดตามพวกเขาจนเกิดความทุกข์ เพราะขาดการพิจารณาขาดการศึกษาด้วยตนเอง การสร้างกรรมเพิ่มโดยไม่รู้ตัว

อยากมีปฎิภาณไหวพริบที่ดีในการตัดสินใจแบบรวดเร็ว อยากตัดสินใจอะไรแบบคมๆฉลาดๆไม่ผิดพลาด การอ่านคนได้ถูกต้องตามความจริงที่ไม่ผิดพลาดอีก  โมโหร้ายมาก อยู่กับใครก็ทะเลาะกับเขาไปหมด จะแก้ไขอย่างไร  ควบคุมความโกรธไม่ได้ทั้งที่รู้ว่าไม่ดีแต่ข้างในลึกๆอยากโกรธตลอด แก้ไม่หายขุ่นเคืองอยู่ข้างในง่ายมาก อยากได้ดังใจอยากให้ทุกคนสนองตอบต่อความต้องการของเรา ทุกอย่างต้องเป็นตามที่เราต้องการ

การอาละวาดที่ออกมาจากภายใน จนตัวเองควบคุมตัวเองไม่ได้  อาการทางกายทางใจความรุนแรงต่างๆเมื่อไม่พอใจในสิ่งที่ไม่ได้ตามที่ตัวเองต้องการ การมีเหตุผลเพื่อทำตามใจตน ไม่เข้าใจเหตุผลของคนรอบข้าง การโมโหโกรธสิ่งรอบข้างตลอดทุกเวลา เป็นโรคขัดแย้งแบบขาดเหตุขาดผล การล้ำเลิก การหันหลังกลับ การน้อยใจชีวิต การไม่พอใจทุกอย่าง

#เครียดมากอยู่บ้านเฉยๆคนเดียว#

ตั้งตนเป็นผู้รอบรู้แก้ปัญหาทุกอย่าง ตั้งตนเป็นตำแหน่งต่างๆจนเครียดไปหมด พิพากษาทุกสิ่งที่เห็นทั้งๆที่นั่งคิดอยู่คนเดียว หันมาทบทวนตนเองดีกว่าไปตั้งตนเป็นผู้ยิ่งใหญ่ #จิตตั้งตนเป็นคนสำคัญทุกอย่างในโลกนี้  จิตที่เป็นผู้รอบรู้ในการแก้ปัญหาทุกอย่างทั้งๆที่ไม่มีบทบาทอะไรเลย เป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งที่ต้องอยู่ที่บ้าน เพียงคนคนหนึ่งที่นั่งสบายๆนั่งดูลมหายใจสงบๆ การกลับมาเห็นกายใจตนอย่างสบายๆโดยไม่มีตำแหน่งใหญ่โตอะไร เราไม่ต้องสนใจแก้ปัญหาโลกนี้เพราะไม่ใช่หน้าที่บริหารจัดการอะไร หันมาสนใจสำรวจตนเองเพื่ออยู่อย่างสุขสบายใจ

#จิตเดิมเป็นคนธรรมดาไม่มีบทบาทอะไรเลย # แต่ตั้งตนเป็นคนสำคัญที่รู้ปัญหาทุกอย่างในโลกนี้ ฉันคือนายก ฉันคือผู้บริหารองค์การอนามัยโลกทั้งๆที่เป็นประชาชนคนธรรมดานั่งเฉยๆอยู่หน้าทีวี เหตุภายในที่ควบคุมยาก จนเครียดที่หาทางออกไม่เจอ

มนุษย์ยกระดับตัวเองได้ทุกเรื่องเพราะมนุษย์ฉลาด มนุษย์ทุกคนพัฒนาตนเป็นพุทธะได้ มนุษย์ทุกคนพัฒนาตนเป็นพระเจ้าได้ มนุษย์ทุกคนพัฒนาตนเป็นทวยเทพได้ มนุษย์ทุกคนพัฒนาตนเป็นกูรูชั้นสูงได้ มนุษย์ทุกคนพัฒนาตนเป็นอัจฉริยะได้ มนุษย์ทุกคนพัฒนาตนเป็นเศรษฐีได้

การเปลี่ยนมนุษย์คนหนึ่ง สถาบันเปลี่ยนแปลงมนุษย์ มนุษย์ยกระดับตัวเองได้เพราะมนุษย์ฉลาด "มนุษย์มีกรรมเก่าภายในเล่นงาน ถ้าได้เคลียร์ ได้แก้ การทำความดีในปัจจุบันจะส่งผลให้ชีวิตพลิกอย่างรวดเร็วตามกำลังบุญเก่าและใหม่ จากเดิมก่อนเจออาจารย์ธนู ก็บ้าๆบอๆ ชีวิตลุ่มๆดอนๆ จนได้ปรับจิตภายในระยะเวลาผ่านมา 1 ปี เริ่มปฏิบัติธรรมได้ดีขึ้น การเงินฟื้นตัวก้าวกระโดด ระยะเวลาเข้าปีที่ 2 เริ่มเข้าใจโลกมากขึ้น ไม่ใช่แบบทั่วไปที่เคยจำๆมา นิ่งขึ้น บุคลิกภาพเปลี่ยน พฤติกรรมเปลี่ยนไม่เหมือนเด็ก 22 ปี

การพูดจาเปลี่ยน น้ำเสียงเปลี่ยน การวางตัวเปลี่ยน เปลี่ยนจนเราเองก็รู้สึกทึ่งในผลลัพธ์มากๆ ระยะปีที่ 3 ก้าวเข้าสู่ การดูดวงได้ เริ่มมีจิตสัมผัส และเห็นเหตุเก่า หรืออนาคตของคนอื่น (ได้ในระดับพื้นฐาน) สามารถทำนายทายทัก จนนำไปสู่การช่วยเหลือผู้คนและเป็นอาชีพ (ที่ตัวเองรัก) ขณะที่ใครได้สื่อสารกับเรา เหมือนมีกระแสบางอย่างบำบัดคนเหล่านั้นไปในตัว เขามีความเบาใจขึ้น จนกลายเป็นความโล่ง ระยะต่อไปจะพัฒนาตัวตน จิตภายในกับอาจารย์ไปเรื่อยๆ เชื่อว่าต้องเปลี่ยนได้ในอีกระดับอย่างแน่นอน"

มนุษย์ 7 จำพวก หลวงปู่ฝั้น อาจาโร ณ วัดป่าอุดมสมพร จังหวัดสกลนคร
 1. มนุสสติรัจฉาโน ทำไมจึงว่ามนุสสติรัจฉาโน ดูซิ ร่างกายเป็นมนุษย์ หัวใจเป็นสัตว์เดรัจฉานคือมันขี้เกียจขี้คร้าน รับอาหารแล้วก็นอนไม่รู้จักการกราบ ไม่รู้จักการไหว้ ไม่รู้จักการรักษาศีลภาวนาทำบุญให้ทานอะไร เหมือนกับสัตว์เดรัจฉานน่ะมนุษย์เช่นนั้นแหละตายไปก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน ดูเอาซิ พิจารณาเอาซี ร่างกายเป็นมนุษย์แต่หัวใจเป็นสัตว์เดรัจฉาน
 2. มนุสสเปโต ร่างกายเป็นมนุษย์แต่หัวใจเป็นเปรตมันมีแต่โมโหโทโส อยากฆ่า อยากฟันความทะเยอทะยานดิ้นรน มีพยาบาทอาฆาตจองเวรดูซิ ใจมันมีอาฆาต นี่แหละมนุสสเปโตร่างกายเป็นมนุษย์ เมื่อดับขันธ์ไปแล้วก็ไปเป็นเปรต
 3. มนุสสนิรเย มนุษย์หัวใจเป็นนรกหัวใจเป็นนรก คือมันมืด มันกลุ้มอกกลุ้มใจ ให้ทุกข์ให้ร้อนดูเอาซิ นั่นแหละนรก ดับขันธ์ไปแล้วก็ไปนรกซี่ได้รับความทุกข์ยากความลำบากรำคาญ นี่มนุษย์เช่นนี้ทีนี้ถ้าไม่ไปเป็นอย่างนั้น เกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่ต่ำช้าหัวใจต่ำช้า อย่างอธิบายมาแล้ว ต่ำช้ายังไงล่ะเป็นใบ้บ้าเสียจริต หูหนวกตาบอด ปากกืด กระจอกงอกง่อยขี้ทูดกุฏฐัง ตกระกำลำบาก แน่ะ มนุษย์หัวใจเป็นยังงั้นถ้าเกิดเป็นมนุษย์อีกก็เป็นมนุษย์ที่ต่ำช้าดูซิ ใจเราทุกคน ไม่ว่าพระว่าเณร ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเอ้าดู อธิบายให้ฟัง ถ้ามันเป็นอย่างนั้นเราไม่ต้องการก็เลิกก็ละเสียให้รู้จักดีรู้จักชั่ว รู้จักผิดรู้จักถูก รู้จักฟัง อธิบายให้ฟัง
 4. มนุสสเทโว ร่างกายเป็นมนุษย์หัวใจเป็นเทวธิดา เทวบุตรหัวใจมีทาน มีศีล มีภาวนา รู้จักเคารพนอบน้อม รู้จักกราบรู้จักไหว้ใจมีหิริโอตตัปปะ ละอายบาป กลัวบาป ใจเบิกบาน ใจสว่างไสว ใจดีดับขันธ์ก็ไปเป็นเทวบุตรเทวธิดา เรื่องเป็นอย่างนั้น ดูเอาซิ
 5. มนุสสพรหมา ท้าวมหาพรหม นางมหาพรหม หัวใจเช่นใดมีพรหมวิหาร มีพรหมวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่หัวใจว่างไม่มีอะไร เหมือนกะอากาศนี้แหละ ว่างเปล่าหมดเหลือแต่อรูปจิต ดับขันธ์ไปเป็นพรหม ท้าวมหาพรหม นางมหาพรหมอยากรู้ก็ดูเอาซิ ที่อยู่ของเราเป็นอย่างนี้ มนุษย์ทั้งหลาย
 6. มนุสสอรหัตโต ร่างกายเป็นมนุษย์ หัวใจเป็นพระอรหันต์คือละกิเลส ละตัณหา กิเลสคือใจเศร้าหมองตัณหาคือใจทะเยอทะยานดิ้นรนกระวนกระวายท่านละกิเลสตัณหา ราคะ โลภะ โทสะ โมหะ อวิชชาตัณหาอุปาทาน ภพชาติ ละขาดในสันดาน ไม่มีสิ่งเหล่านี้ในจิตใจเมื่อดับขันธ์ไปก็เข้าสู่นิพพาน ดับทุกข์ในวัฏสงสารไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีก ก็เป็นแต่มนุษย์ ได้แต่มนุษย์ซิเราจึงมาฝึกหัดอบรมบ่มนิสัยของเรา เพ่งเล็งดูซิเราอย่าดูอื่น เรานั่งอยู่ก็นั่งดูใจของเรา ไม่ได้ดูดินฟ้าอากาศนะใจของเรามันเป็นอย่างไร เหมือนที่อธิบายให้ฟังไหมล่ะมันไม่ดีตรงไหนก็แก้ไขซิ ทีนี้
 7. มนุสสพุทโธ ร่างกายเป็นมนุษย์ หัวใจเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เป็นมนุษย์เหมือนกับพวกเรานี้ว่าเรื่องภพเรื่องชาติของท่าน บิดามารดาของท่านก็มีบุตรภรรยาท่านก็มี ท่านเป็นมนุษย์ครือเรานี่แหละแต่ท่านประพฤติปฏิบัติ ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองเป็นสยัมภู ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองไม่มีบุคคลผู้ใดหรือใครแนะนำพร่ำสอน รู้ด้วยตนเองเป็นสยัมภูรู้แจ้งแทงตลอดหมดซึ่งสารพัดเญยยะธรรมทั้งหลาย ไม่มีที่ปกปิดสัตว์ทั้งหลาย ตนของท่าน บุพเพนิวาสานุสสติญาณญาณความรู้ความเห็นในบุพพชาติเบื้องหลังเป็นอะไรๆ มา ท่านรู้หมด เรื่องมันเป็นอย่างนั้นจุตูปาตญาณ จุติจากนี้ไปอยู่ในภพชาติใด ภพน้อยภพใหญ่ ท่านรู้หมดคือเหมือนอธิบายให้ฟังนี้ อาสวักขยญาณ สิ้นจากภพจากชาติท่านก็รู้หมด
คัดจาก ๑๐๘ ปีหลวงปู่ฝั้น อาจาโร จากนิตยสารธรรมมะออนไลน์ พิมพ์ครั้งที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๑   

มนุษย์แยกตัวเองไม่ออกระหว่างพลังงานกระแสกรรมเก่ากับพลังงานกระแสกรรมใหม่มนุษย์สร้างกรรมใหม่ดีจึงดื้อดึงว่าตัวเองทำถูกแล้วมนุษย์ไม่รู้จักตัวนอกกับตัวในมนุษย์ไม่รู้จักแยกชั้นของจิตว่าจิตมีไฟล์เก่าๆๆๆๆหลายชั้น ซ่อนอยู่ภายใน

มนุษย์จึงถูกกรรมเก่าภายในเล่นงานมนุษย์จำนวนหนึ่งมีตาวิเศษเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในมนุษย์บางคนเห็นอริยสัจเป็นชุดๆ มนุษย์จำนวนหนึ่งเอาปัญญาสมองมองตัวเองมนุษย์จำนวนหนึ่งใช้ปัญญาสมองแก้ไข จึงมองไม่เห็นสิ่งที่อยู่ภายในและแก้ไขไม่ถึง

โลกคู่ขนานทางจิตก้าวไกลมากกว่าที่เราคิด ทำไมมนุษย์ป่วยทางจิตทางประสาท ทำไมมนุษย์ยกระดับชีวิตตัวเองไม่ได้ ทำไมมนุษย์ควบคุมชีวิตตัวเองไม่ได้ ทำไมมนุษย์สั่งการอารมณ์ไม่ได้ทั้งที่รู้วิธี

เราใช้ระบบ WiFi ทางจิต ในการพัฒนาอัพเกรดมนุษย์

รักษาบำบัดผู้ป่วยทางจิตทุกประเภท รักษาบำบัดผู้ป่วยทางประสาททุกประเภท รักษาบำบัดผู้ป่วยทางกายบางประเภท

การเชื่อมจิตโดยอัพเกรดจิตสู่จิต สร้างระบบจิตมนุษย์แบบประมวลผลภายในตัวมนุษย์ พัฒนายกระดับจิตบุคคลทั่วไปที่ต้องการยกระดับชีวิตเชิงลึกระดับจิตวิญญาณ

มนุษย์ทุกคนมีช่องทางพัฒนาตนเป็นพุทธะ มนุษย์ทุกคนมีช่องทางพัฒนาตนเป็นพระเจ้า มนุษย์ทุกคนมีช่องทางพัฒนาตนเป็นทวยเทพ มนุษย์ทุกคนมีช่องทางพัฒนาตนเป็นกูรูชั้นสูง มนุษย์ทุกคนมีช่องทางพัฒนาตนเป็นอัจฉริยะ มนุษย์ทุกคนมีช่องทางพัฒนาตนเป็นเศรษฐี

โลกคู่ขนานทางจิตก้าวไกลมากกว่าที่เราคิด ทำไมมนุษย์ป่วยทางจิตทางประสาท ทำไมมนุษย์ยกระดับชีวิตตัวเองไม่ได้ ทำไมมนุษย์ควบคุมชีวิตตัวเองไม่ได้ ทำไมมนุษย์สั่งการอารมณ์ไม่ได้ทั้งที่รู้วิธี

เราใช้ระบบ WiFi ทางจิต ในการพัฒนาอัพเกรดมนุษย์

รักษาบำบัดผู้ป่วยทางจิตทุกประเภท รักษาบำบัดผู้ป่วยทางประสาททุกประเภท รักษาบำบัดผู้ป่วยทางกายบางประเภท

การเชื่อมจิตโดยอัพเกรดจิตสู่จิต สร้างระบบจิตมนุษย์แบบประมวลผลภายในตัวมนุษย์ พัฒนายกระดับจิตบุคคลทั่วไปที่ต้องการยกระดับชีวิตเชิงลึกระดับจิตวิญญาณ ระบบการบำบัดแบบใหม่ wi-fi ทางจิต อัพเกรดมนุษย์ คลื่นพลังงานกระแสจิตสู่จิต ไม่ต้องอธิบายยาวนานหลายชั่วโมง

ติดตามการบำบัดจิต รักษาอาการทางจิตทุกรูปแบบ กับอาจารย์ผ่าน live สด ใน facebook page เป็นประจำ ข้อมูลรายละเอียดเชิงลึก

การบำบัดจิตวิญญาณภายใน
อ ธนู นักบำบัดจิตวิญญาณ
 • อาจารย์เป็นหมอดูไพ่ยิบซีมานานหลายปี
 • อาจารย์ศึกษาเรื่องจิตวิญญาณศาสตร์มาเกิน 7 ปี ตามสถานที่ต่างๆ
 • อาจารย์จบปริญญาโทจิตวิทยาชีวิต และความตาย
 • ปริญญาเอกพุทธจิตวิทยา
การบำบัดจิตวิญญาณภายใน
การบำบัดจิตวิญญาณภายใน

ขอบคุณข้อมูลดีๆ จากอาจารย์ธนู https://www.facebook.com/thanuthreeratham/

For everyone who likes this blog and would like to support as a reward and encouragement from your hearts


We can help you!