ธุรกิจยุคใหม่ moomall คืออะไร platform network social e-commerce

moomall
We can help you!

Moomall (มูมอล) คืออะไร

ธุรกิจยุคใหม่; คือ plantform เป็น network social commerce เป็นการรวม e-commerce เข้ากับ social media ร่วมกับการทำการตลาดแบบ network marketing ผู้บริโภคสามารถเข้ามาจับจ่ายสินค้าใน e-commerce เหมือน platform แล้วพวกเขาก็จะได้รายได้เสริมเข้ามาจากการแชร์สินค้าผ่าน social media ที่พวกเขามีอยู่ในมือแล้ว

ธุรกิจยุคใหม่

Moomall ขายอะไร?  moomall เป็นตัวกลางที่เชื่อมระหว่างผู้บริโภคกับ แบรนด์สินค้า เพราะ moomall จะมีการสนับสนุนให้ผู้บริโภคของ moomall ได้แชร์ content ดีๆ หรือเรื่องราวดีๆไปยังผู้บริโภคโดยตรง

Pacer คืออะไร? คือ ผู้ที่แนะนำสินค้า brand ต่า่งๆที่อยู่ใน platform ของมูมอลให้กับเพื่อนๆหรือคนอื่นๆได้รู้จัก

บริษัทคืออะไร  บริษัท ถิระ เวนเซอร์ จำกัด ผู้ก่อตั้ง คุณบุญชัย ลิ่มอติบูลย์ซึ่งเป็นผู้มีความสามารถ และประสบการณ์ในการขยายธุรกิจออนไลน์ 24 shopping ในเครือ cp all  และยังเป็นผู้บุกเบิกนำสินค้า brand snail white เข้าทำตลาดใน platform e-commerce ของประเทศจีน ซึ่งประสบความสำเร็จมากอีกทั้งท่านยังมาเป็นที่ปรึกษาของสถานทูตไทยในประเทศจีนเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยในประเทศจีน  บริษัท ถิระ เวนเซอร์ จำกัด ได้ขึ้นทะเบียนขอใบอนุญาต การขายแบบ e-commerce และการขายแบบตรง ถูกต้องตามกฎหมายไทยเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับสมาชิกที่สามารถนำสินค้าออกไปขายให้กับผู้บริโภคได้ถูกต้องตามกฎหมาย

moomall คืออะไร

ธุรกิจยุคใหม่; ธรุกิจคืออะไร  ถ้าคุณรู้จัก ลาซาด้า หรืออาลีบาบา  2 platformเป็นธุรกิจ e-commerce รุ่นแรกๆเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคให้เปลี่ยนไปซื้อสินค้าทางออนไลน์ สำหรับ moomall platform เป็น network social commerce เป็นการรวม e-commerce เข้ากับ social media ร่วมกับการทำการตลาดแบบ network marketing ผู้บริโภคสามารถเข้ามาจับจ่ายสินค้า ใน e-commerce เหมือนกับ platform e-commerce อื่นๆ แต่ว่าผู้บริโภคสามารถสร้างรายได้ โดยการสมัครเข้าเป็น pacer แล้วก็แชร์สินค้าที่อยู่ใน platform แล้วจะได้รายได้เสริมเข้ามาจากการแชร์สินค้าผ่าน social media ที่มีอยู่ในมือแล้ว

ธุรกิจยุคใหม่
Pacer ผู้ร่วมธุรกิจ

ติดต่อที่ปรึกษาธุรกิจของท่าน:ธัญญ์ทิตยา

 Line Id 0648213059

สมัครธุรกิจมูมอล(moomall) คลิกที่นี่

QR CODE

qr code moomall คืออะไร

We can help you!